ซอฟต์แวร์การจัดการความพร้อมใช้งาน | ซอฟต์แวร์การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
Real Estate CRM Software - Lead Management Module
Get to know vacancies Soon

การจัดการความพร้อมใช้งาน

จัดการความพร้อมใช้งานของสถานที่ทั้งหมดของคุณ

  • จัดการความพร้อมของหน่วย
  • จัดการความพร้อมของเตียง
  • จัดการความพร้อมของ Sickbays
  • การจองของผู้เช่า
  • สิ่งอำนวยความสะดวก & บล็อกข้อมูลความพร้อมของหน่วยที่ชาญฉลาด
  • ความสามารถในการตรวจสอบห้องว่างในวันใดวันหนึ่งในอนาคตหรือในอดีต
  • ดูหน่วยทั้งหมดภายใต้สถานะเฉพาะ

ขอการสาธิตเพื่อดูว่า Domitos สามารถเพิ่มพลังให้กับทีม Facility ของคุณได้อย่างไร

Interested in Domitos? Get the Features Guide Today!

Domitos, is world's most sought after facility Management System and we look forward to work with. Digitize your facilities today!