Bank Facility Management Software | Financial Industry - Domitos

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรมการเงิน

Government Facilities Management Software

วันนี้ เมื่อโมบายแบงก์กิ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากผ่านแอพสำหรับการขนส่งและการชำระเงินบนสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ 80% ของลูกค้าธนาคารทั้งหมดยังคงต้องการเยี่ยมชมที่ตั้งของธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าธนาคารและสถานที่ตั้งทางกายภาพเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างไร นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคารจำเป็นต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัท ลดต้นทุนการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อควบคุมองค์กร ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกพึ่งพาเครื่องมือการจัดการพื้นที่ที่ซับซ้อนสำหรับธนาคาร

ซอฟต์แวร์การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของธนาคารสามารถช่วยได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการธนาคารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถจับคู่เป้าหมายทางธุรกิจกับสิ่งอำนวยความสะดวกและที่ตั้งทางกายภาพได้ดียิ่งขึ้น แอปพลิเคชันสิ่งอำนวยความสะดวกบนคลาวด์สามารถช่วยธนาคารในการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นพร้อมทั้งลดต้นทุน ซอฟต์แวร์การจัดการธนาคารปรับกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เหมาะสมเป็นประจำ เพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรโดยรวมของพนักงาน

การจัดการทรัพย์สิน: ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินขั้นสูงช่วยให้ธนาคารสามารถจัดการทรัพย์สินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการรบกวนทางธุรกิจเพียงเล็กน้อย ผู้ใช้จะได้รับแจ้งทางอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับวันเช่าที่ใกล้เข้ามาเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าในเวลาอันควร นอกจากนี้ยังเก็บรักษาทรัพย์สินและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าทั้งหมดอย่างปลอดภัย เช่น ใบเสร็จการเช่า

Optimizing Space: หลังจากแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการพื้นที่ การจัดการพื้นที่จะกลายเป็นงานง่ายๆ สำหรับธนาคาร การแนะนำเครื่องมือการจัดการพื้นที่ของธนาคารช่วยให้ธนาคารใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ จัดสรรพื้นที่และการรื้อถอนที่คล่องตัว และลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ ระบบการจัดการพื้นที่ของธนาคารที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้กับ ERP, HR หรือ CRM ได้อย่างสะดวก

การจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพ: วงจรชีวิตทั้งหมดของสินทรัพย์ถาวรภายในอาคารและสำนักงานสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธนาคารและองค์กรทางการเงินโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพ

การจัดการ Help Desk: โปรแกรมการจัดการ Help Desk ช่วยให้ธนาคารและองค์กรทางการเงินสามารถติดตามปัญหา ความคับข้องใจ และคำขอบริการของลูกค้าในสถานที่ของตนได้ ด้วยกระบวนการอัตโนมัติ ธนาคารและพนักงานสามารถมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มลูกค้าใหม่ในบัญชี การรักษาลูกค้า และการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารที่ดำเนินการอย่างดีจะส่งเสริมการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานและข้อกังวลด้านตลาดอื่น ๆ ทั้งหมด

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของธนาคาร

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของธนาคารทำหน้าที่เป็นกลไกในการยอมรับการควบคุมกิจกรรมทางการเงินในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมการคลังทั้งหมดของบริษัทได้รับการคุ้มครองเช่นกัน หลังจากการประมวลผลข้อมูล โปรแกรมนี้จะสร้างรายงานต่าง ๆ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบันที่มีให้สำหรับธุรกิจในธนาคารต่าง ๆ การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกโดยบริษัทจากธนาคารต่าง ๆ ภาระผูกพันทางการเงินรวมสำหรับแผนกหรือธุรกิจเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งไปยังธนาคารหรือผู้รับผลประโยชน์ ภาคที่ชาญฉลาด หรือ การคาดการณ์ทางธุรกิจสำหรับการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดการการติดตั้งของธนาคารเช่น LC, LG, TR, เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว ฯลฯ คุณควรจะสามารถตัดสินใจได้ดีว่าสินเชื่อใด คุณจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายและความพร้อมใช้งานผ่านภาระผูกพันในอนาคตของคุณวิธีนี้ช่วยให้คุณกำหนดวิธีปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้ประโยชน์จากเงินทุนทางการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกของธุรกิจในปัจจุบัน มีการเชื่อมต่อสำหรับการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยและรวมลิงก์ที่จำเป็นเข้ากับเครือข่ายการเงินและสินค้าคงคลังในปัจจุบัน โปรแกรมยังมีรายงานที่หลากหลายซึ่งเน้นที่หลักฐานทั้งในปัจจุบันและในอดีตสำหรับการวางแผน / การจัดการเงินทุนและกระบวนการตัดสินใจโปรแกรมยังมีรายงานที่หลากหลายซึ่งเน้นที่หลักฐานทั้งในปัจจุบันและในอดีตสำหรับการวางแผน / การจัดการเงินทุนและกระบวนการตัดสินใจโปรแกรมยังมีรายงานที่หลากหลายซึ่งเน้นที่หลักฐานทั้งในปัจจุบันและในอดีตสำหรับการวางแผน / การจัดการเงินทุนและกระบวนการตัดสินใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

กลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวก: คุณสามารถจัดกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการทำเครื่องหมายทุกแห่ง ซึ่งระบุจำนวนการติดตั้งทั้งหมด ยอดรวมที่ครบกำหนด ยอดรวมที่เกิดขึ้น ฯลฯ

การควบคุมการติดตั้ง: ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลธนาคารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย ผู้ขายสามารถจัดการบันทึก รับสินค้า และรับข้อมูลการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย มีคุณลักษณะขนาดใหญ่ที่ช่วยให้สามารถเพิ่มต้นทุนทั้งหมดลงในต้นทุนการนำเข้าได้ คุณสามารถติดตามธนาคารของลูกค้า ธนาคารที่รับข้อมูล และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ คุณสามารถจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกกลับไปกลับมา

แดชบอร์ด: แดชบอร์ดนำเสนอข้อมูลสรุปของธุรกิจอย่างง่ายดาย พอร์ตแบบโต้ตอบและแผนภูมิเน้นที่โมดูลให้ข้อมูลการดำเนินงานที่มีค่า ผู้ใช้ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันจะปรับแต่งแดชบอร์ดให้เป็นส่วนตัว

รายละเอียดอัตโนมัติ: รวบรวมข้อมูลจากระบบ ERP และโมดูล Bank Facility เพื่อให้มั่นใจว่าการทำแผนที่ข้อมูลที่ถูกต้องและทันทีไปยังเอกสารที่เหมาะสมและการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

การแจ้งเตือน: ให้รายละเอียดโดยละเอียดตลอดอายุของบริการที่นำเสนอ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น การติดตั้งใหม่ การเปลี่ยนแปลง การอนุญาต วันหมดอายุ และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

การติดตามการชำระเงิน: มีการติดตามการชำระเงินและระยะเวลาครบกำหนดและการชำระเงิน จำนวน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมที่ถูกหัก และบัญชีที่เครดิตได้รับการจัดการ

ประโยชน์โดยย่อ

 1. ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดน้อยลงในโครงการ ERP
 2. ไม่มีข้อผิดพลาดในการสร้างบันทึก
 3. ความสัมพันธ์ด้านการธนาคารที่ดีขึ้นด้วยการเพิ่มช่องว่างในเอกสาร
 4. 4. ความเร็ว: การประมวลผลและการตรวจสอบเอกสาร การติดตามเอกสาร LC ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
 5. สร้างมาตรฐานการผลิต LC ทั่วทั้งทีม
 6. ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 7. ติดตั้งสกรีนและพิมพ์ตามที่แนะนำทันที
 8. แจ้งสถานะปัจจุบันของหน่วยโดยอัตโนมัติ รวมถึงการหมดอายุ ความล่าช้า และการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้น
 9. ลดความเหลื่อมล้ำของการวางแผนที่ไม่สอดคล้องกัน
 10. แสดงเอกสารที่จำเป็นในกระบวนการวางแผน
 11. จัดการและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเส้นทางการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรม ลดต้นทุนการดำเนินการ
 12. ความยืดหยุ่นและการบำรุงรักษาระบบ
 13. การบัญชีที่ยืดหยุ่นของใบแจ้งหนี้การบริการ

ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นเช่นไร ผู้จัดการสถานที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนสถานที่ที่พวกเขารับผิดชอบเพิ่มขึ้น ภายในอุตสาหกรรมการธนาคาร การจัดการสถานที่สำหรับร้านค้าปลีกหลายแห่งมักจะนำเสนอปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน ผู้จัดการสถานที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ไซด์งานขนาดเล็กและห่างไกลที่อยู่นอกศูนย์กลางเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วไป แทนที่จะใช้แบบจำลองประสิทธิภาพการทำงานที่ปกติแล้วสงวนไว้สำหรับอาคารขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว โมเดลผู้รับเหมาช่วงจะกลายเป็นที่ต้องการเพื่อจ้างผู้ขายที่มีคุณภาพซึ่งจำเป็นต่อความต้องการของสิ่งอำนวยความสะดวก

เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆ ในการสร้างเว็บไซต์.

Interested in Domitos? Get the Features Guide Today!

Domitos, is world's most sought after facility Management System and we look forward to work with. Digitize your facilities today!